Kan jeg få et købekort?

Vi har en købekortordning for private, virksomheder og institutioner som fx vuggestuer og børnehaver. Med et købekort opnår du bl.a. følgende fordele:

Adgang til et stort varesortiment i alle Coops butikker.
Du undgår administration af udlæg til medarbejdere, der foretager indkøb for virksomheden.
Kredit i gennemsnitligt ca. 28 dage.

Ved køb skal købekortet medbringes i butikken. Den person, der foretager indkøbet, får udleveret kassebon og kvitterer med sin underskrift på en kopi af bonen.

Private virksomheders køb opkræves automatisk via Betalingsservice én gang månedligt. Offentlige institutioner får løbende sendt opkrævningen elektronisk til deres EAN-lokationsnummer. 

Private virksomheder skal som udgangspunkt stille sikkerhed ved oprettelse af en konto i Coop. Du finder vilkår for kontokøb ved at klikke på linket herunder. Du finder også ansøgningsblanket ved at klikke på linket herunder. Det udfyldte skema sendes til:

Coop
Att. Debitor
Roskildevej 45
2620 Albertslund

E-mail: debitor@coop.dk

Ansøgning (privat virksomhed)
Vilkår for kontokøb (privat virksomhed)

Ansøgning (offentlig organisation)
Vilkår for kontokøb (offentlig organisation)